Nyheder fra Bjert

3 °
Let overskyet
Alarm112

Se alle nyheder

Seneste annoncer fra Bjert og omegn

Job tilbydes:
Pædagog til børnehavegruppe i Firkløveret afdelingen Sdr. Stenderup
Arbejdssted: Daginstitutionen Firkløverets børnehave, Stenderupvej 215, 6092 Sdr. Stenderup Arbejdstid: 35 timer pr. uge Ansættelsestidspunkt: 1.6.2023, eller efter nærmere aftale Hvad kan vi tilbyde: Engagerede og kompetente kollegaer, dejlige børn og interesserede forældre. Dejlige fysiske rammer og udenoms arealer/legeplads. Børnehaven blev etableret i august 2016 En arbejdsplads hvor arbejdsmiljøet vægtes højt. Vi har fokus på faglig udvikling bl.a. i forhold til kerne opgaven. Afdelingen er tilknyttet lønnet studerende fra UC - Syd Funktioner: Du skal indgå i det daglige pædagogiske samarbejde og den pædagogiske udvikling af Firkløverets børnehavegruppe i Sdr. Stenderup.    Kvalifikationer: Vi ønsker en person: Der har erfaring indenfor børnehaveområdet (3-6-årige). Der er positiv, humoristisk selvstændig, stabil, fleksibel, ansvarsbevidst og har gode samarbejdsevner. Der har en anerkendende tilgang til børn og voksne. Der selvfølgelig er nærværende, omsorgsfuld, engageret, initiativrig og har et godt overblik. Der gerne vil "kerneopgaven". Der er aktiv sammen med børnene. Der er en god rollemodel og en tydelig voksen. Der er interesseret i, at udvikle sig inden for det pædagogiske fagområde. Der skal være en del af en personalegruppe, der vægter udeliv på legepladsen/udenoms arealer og i naturen f.eks. på cykelture, bevægelse, musik, kreative processer, plads til sjov og leg, samt sund kost. Du skal kunne åbne og lukke institutionen/afdelingen, samt deltage i aftenmøder f.eks. stuemøder og pædagogiske dage f.eks. lørdage. Der skal have IT kompetencer.   Hvem er vi? Daginstitutionen Firkløveret er en kommunal integreret institution bestående af 3 fysisk adskilte institutioner. Børnehaven Sdr. Stenderup (ca. 24-30 børnehavebørn) beliggende i landsbyen 6092 Sdr. Stenderup (på den nedlagte Sdr. Stenderup Centralskole), Abildvej 1 (11 vuggestuebørn og ca. 25-28 børnehavebørn, samt eget produktionskøkken) og Engløkke 5B (ca. 26-32 børnehavebørn) begge beliggende i landsbyen Sdr. Bjert uden for Kolding. Vi er i gang med af forberede en kapacitesudvidelse i Firkløverets afdeling Abildvej 1, Sdr. Bjert. Udvidelsen rummer en pavillon til 12 vuggestuebørn, samt en Naturbus til ca. 24-25 børnehavebørn. Løn: Vil blive fastsat efter principperne for Ny Løn i henhold til stillingsfunktion og ansøgerens kvalifikationer. Nærmere oplysninger fås ved henvendelse til: Leder Pia Nielsen tlf. 2483 1920. Ansøgning sendes elektronisk via knappen "Ansøg". Ansøgningsfrist: tirsdag den. 10.4.2023 kl. 12.00 Ansættelsessamtaler: Forventes at blive afholdt i uge 16-17 (2023) Forud for ansættelse indhenter Kolding Kommune straffeattest/børneattest, når loven kræver det, eller stillingen i øvrigt berettiger til det.   Denne jobannonce blev oprindeligt opslået på https://www.ofir.dk/ (Den originale annonce kan ses på: https://www.ofir.dk/showojob?ofirid=f0d07cfc)
Kolding Kommune - Daginstitutionen Firkløveret
Indrykket 23. marts på JobNet
Job tilbydes:
Sygeplejerske til fast eller fortrinsvis aftenvagt på midlertidige pladser
Trives du i et miljø hvor der er fokus på udvikling af såvel den komplekse og palliative sygepleje som hverdagsrehabilitering så er det lige dig vi søger på Vesterløkke.    Du bliver en del af et sygeplejefagligt team, der er med til at udvikle de sygeplejefaglige indsatser på Vesterløkke. 2023 byder bl.a. på et styrket samarbejde med både palliativt team Vejle og medicinsk afdeling Kolding omkring telemedicinsk sparring om de mest ustabile borgere på Vesterløkke.   Vesterløkke er Kolding kommunes center for midlertidige pladser og modtager komplekse og ofte ustabile borgere med brug for et afklaringsforløb enten direkte fra eget hjem eller fra sygehuset. Vesterløkke har et årlig flow på 250 borgere på de 30 midlertidige pladser, hvoraf to pladser er forbeholdt Kommunens palliationsborgere med brug for kortere aflastningsophold.   Sygeplejerskerne på Vesterløkke varetager det klinisk lederskab for husets borgere, og sikrer i samarbejde med såvel rådgivningen, teamets assistenter og husets ergoterapeut, fremdrift i det enkelte forløb ved systematisk at arbejde med borgerens målsætning, handleplan og evaluering.   I aftenvagten varetager du det kliniske lederskab af teamet som hovedsageligt består af social og sundhedsassistenter. Du uddelegerer de sygeplejefaglige indsatser jvf. kommunens retningslinjer herfor og skal systematisk følge op på såvel egne som de delegerede opgaver. Du vil desuden indgå i helhedsplejen for de mest komplekse borgere samt i at modtage nye borgere, som kommer i både dag- og aftentimerne.   Vi søger pr 1. maj 2023 eller efter aftale En sygeplejerske i enten fast- eller fortrinsvis aftenvagt ca. 28 timer om ugen. Vi er dog åben overfor dine ønsker ift timeantal. Vi tilbyder: Planlagte refleksionsrum med borgerkonference, 60 faglige minutter samt undervisning med sigte på at fremme samarbejde, kontinuitet og en høj faglighed i arbejdsopgaverne. En hverdag hvor alle sygeplejens facetter kommer i spil idet opgaverne er alsidige. Det er derfor en fordel, at have gode kompetencer indenfor såvel borgernær sygepleje som det akutte område, demens og palliation. En arbejdsplads under udvikling og hvor kompleksiteten i borgerforløbene tiltager. Vi har høje faglige ambitioner samt et stærk netværk af ressourcepersoner indenfor såvel palliation, sårpleje, akutteamet, hjemmeplejen og træningsområdet. En arbejdsplads der arbejder aktivt med at opretholde et godt arbejdsmiljø. Hvor der er plads inddragelse og udvikling samt sparring såvel mono- som tværfagligt og arbejdsdagen går med såvel planlagte som akutte opgaver. Hvem er du: Du er uddannet sygeplejerske, og har erfaring fra enten primærsektor, det medicinske eller geriatriske speciale. Du har evt specialuddannelse i borgernær sygepleje. Du har kompetencer til at varetage koordinerende opgaver, tværfagligt samarbejde og kvalitetsudvikling samt undervisning og vejledning af kolleger. Du har lyst til at arbejde med den ældre borger, den multisyge borger, borgere med kroniske sygdomme samt borgere med psykiske lidelser og/eller misbrug. Du har fokus på at arbejde med rehabilitering af borgere og med tidlig opsporing og forebyggelse af sygdom, som en naturlig del af din hverdag. Du ser vigtigheden i og evner at inddrage pårørende i den enkelte borgers forløb. Lige som du evner at yde omsorg og støtte til borgere og pårørende, der står i en svær tid af deres liv. Du trives med teamsamarbejde og kan sige til og fra i forhold til kompetencer. Du er af person tillidsskabende, og kan bevare overblikket i pressede situationer. Du er stabil og har en positiv indstilling til arbejdet, som viser sig i glæde og begejstring i samarbejdet med borgere, pårørende og kollegaer.   Selvværd og Sammenhæng  I Kolding Kommune arbejder vi ud fra vores vision "Selvværd og Sammenhæng i alt hvad du siger og gør". En vision, som alle medarbejdere opfylder ved at have en adfærd, der afspejler de fem leveregler: ?Tal et sprog alle mennesker forstår Alt inden for din radar er dit ansvar Det er borgerens plan Sæt fællesskabet i spil Gå borgeren i møde Selvværd og Sammenhæng i alt, hvad vi siger og gør, betyder for Vesterløkke, at vi møder borgerene, som de mennesker, de er. Vi stiller nysgerrige spørgsmål frem for at give svar på forhånd. Det kræver, at vi som fagprofessionelle er nysgerrige på vores egen faglighed, og at vi sammen tænker i nye løsninger for borgerene. Du kan læse mere om visionen her.  Vi glæder os til at høre fra dig! Hvis du vil høre mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte leder Jane Poulsen tlf. 21 17 49 12 eller via mail janep@kolding.dk   Løn: Lønnen bliver fastsat efter principperne i ny løn i.h.t. stillingens funktioner og ansøgerens kvalifikationer.     Ansøgning sendes elektronisk via knappen "Ansøg".  Ansøgningsfrist: den 17. april 2023 dog lukkes opslaget når rette ansøger er fundet. Ansættelsessamtaler: Holdes løbende. Tiltrædelse: den 1. maj 2023 eller efter aftale Forud for ansættelse indhenter Kolding Kommune straffeattest/børneattest, når loven kræver det, eller stillingen i øvrigt berettiger til det. Denne jobannonce blev oprindeligt opslået på https://www.ofir.dk/ (Den originale annonce kan ses på: https://www.ofir.dk/showojob?ofirid=44455245)
Kolding Kommune - Vesterløkke - Center for Midlertidigt Ophold
Indrykket 23. marts på JobNet
Indryk gratis dine annoncer på Bilhandel.dk, Retro-app.dk, Ridr.dk og Handyhand.dk