Kolding Kommunes nye børne- og ungesyn er vedtaget

Profilbillede
Astrid Bruun

Kolding Kommunes Børne- og uddannelsesudvalg har i går vedtaget fremtidens børne- og ungesyn. Resultatet kommer efter en proces med stort fokus på brugerinddragelse, hvor både medarbejdere, forældre, børn og unge har været med til at forme retningen.

Alle børn og unge gør det bedste, de kan. 

Det er grundstenen i Kolding Kommunes nye børne- og ungesyn, som i går er blevet endeligt vedtaget i Børne- og Uddannelsesudvalget. Dermed er der nu fastsat en klar retning for, hvordan medarbejdere i Kolding Kommune skal møde børn og unge – fx pædagogen i vuggestuen, læreren i skolen og UU-vejlederen.

 ”Børne- og ungesynet er et væsentligt bidrag i retning af, at vi i højere grad tager udgangspunkt i Borgerens Centrum – eller mere præcist børnenes og de unges centrum,” siger fmd. i Børne- og Uddannelsesudvalget, Kristina Jørgensen.

 Børne- og ungesynet vil bl.a. skabe større sammenhæng ved at gøre de overgange, som børnene og de unge oplever lettere fx fra børnehave til skole samt styrke samarbejdet i og på tværs af fagområder. 

Det fælles børne- og unge syn bygger på tre værdier: At være barn og ung er en værdi i sig selv; alle børn har de bedste intentioner og ønsker at klare sig godt i livet og alle børn og unge har ret til at være medskabere af egen udvikling, læring og liv.

Værdierne og visionerne i det nye børne- og ungesyn er fundet igennem et stort arbejde, hvor både forældre, børn, unge og medarbejdere har bidraget med kvalificering og input.

”Vi er glade for, at dem som er tættest på børnene og de unge har været inddraget løbende i tilblivelsen af børne- og ungesynet. På samme vis glæder vi os over, at der er lyttet til børnene og de unges stemme i processen,” uddyber Kristina Jørgensen.

Arbejdet med børne- og ungesynet startede i begyndelsen af 2021 og efter dagens endelige vedtagelse sættes der fokus på implementeringen, som gennem en fælles indsats vil være med til at sikre, at alle børn og unge får mulighed for at klare sig godt og udnytte deres fulde potentiale.

Kilde: Redaktionen
Flere artikler