Kolding-virksomheden GreenTec når længere med grønne greb

Udover besparelsesfordelene har GreenTecs produkter andre teknologiske fordele, der har indbragt dem flere innovationsmedaljer. De seneste innovationer gør brug af de digitale muligheder. (Foto: Alexandra Instituttet)
dato

GreenTec A/S i Kolding har produceret maskiner til pleje og vedligeholdelse af grønne arealer i over 40 år. Nu er familiefirmaet midt i en større digital og bæredygtig omstilling og har bl.a. halveret udgifterne og sparet 70 ton CO2-udslip på deres transport om året.

Omstillingen styrker GreenTecs konkurrenceevne, både fordi bæredygtighed i sig selv er et konkurrenceparameter, men også fordi familiefirmaet optimerer på de parametre, der gør den største forskel i forhold til planeten og pengepungen, mener Direktør John Christensen. “Det er vigtigt, at det virkelig nytter noget, og vi ikke gør små, ligegyldige ting som at skrive på begge sider af papiret.” 

Til gengæld kan små, men målrettede greb have meget stor effekt: For eksempel har GreenTec halveret deres transportudgifter og sparet 70.000 kg CO2 om året ved at udvikle en ny emballage af træ, der kan stables og dermed udnytter containerkapaciteten meget bedre. 

Dermed opfylder emballage-bæredygtighedstiltaget ifølge John Christensens tre kriterier: Det skal have en stor impact for miljøet og være økonomisk fordelagtig for GreenTec og for deres kunder. 

Ny klipper sparer 6 ton CO2 og knap 40.000 kr  
GreenTec har en lang tradition for at forbedre deres produkters energiforbrug og kapacitet, fortæller John Christensen: ”Den viden kan vi bringe i spil på en ny måde sammen med den grønne omstilling,” siger han. 

Derfor fokuserer GreenTec på at sænke deres produkters brandstofforbrug, for ”den grønneste energi er jo den, man ikke bruger,” som han formulerer det. 

For eksempel har de optimeret én af deres klippere så effektivt, at kunden kan spare 3.000 liter dieselolie på et halvt år, hvilket svarer til næsten 6.000 kg CO2 og knap 40.000 kroner. Det skaber værdi for kunderne og er med til at styrke GreenTecs konkurrencekraft. 

Digital innovation og viden udefra driver den grønne omstilling 
Udover besparelsesfordelene har GreenTecs produkter andre teknologiske fordele, der har indbragt dem flere innovationsmedaljer. De seneste innovationer gør brug af de digitale muligheder.  

For eksempel har GreenTecs nyeste armklipper med navnet Scorpion sensorer, så klipperen selv justerer højden og vinklen over græsset. Det skaber et bedre arbejdsmiljø og færre uheld, fordi chaufføren så kan koncentrere sig om at styre. 

Men digitale teknologier bliver ikke kun anvendt i produkterne for at gøre dem bedre: Digitalisering er også et vigtigt instrument i forhold til at forbedre produktionsprocesserne internt i virksomheden, fortæller John Christensen. 

I dag er GreenTec i gang med at digitalisere hele produktionen, så de kan forbedre deres processer og vareflow og mindske overproduktion og spild. Det sker med eksperthjælp udefra, bl.a. med Alexandra Instituttets Lab for bæredygtig strategi og ledelse i Afkobling 2030. 

”Min største aha-oplevelse er nok, at der er så meget gratis know-how, man kan trække på,” indrømmer John Christensen. ”Vi har fået øjnene op for, hvor vigtigt det er, at vi tilegner os viden udefra.” For selvom digital omstilling og bæredygtig omstilling støtter hinanden, er der god ræson i at få hjælp til at sætte ind de rigtige steder, slår han fast. 

Viden og hjælp til bæredygtig omstilling 
GreenTec er ikke alene om at bruge digitale teknologier til at komme i mål med bæredygtig omstilling: De er én blandt ti grønne succeshistorier med små og mellemstore produktionsvirksomheder i e-magasinet Omstillingsanfører, som Alexandra Instituttet og Industriens Fond står bag.

Vil I også arbejde med bæredygtig omstilling og reducere jeres klima- og miljøbelastning? Så er Afkobling 2030 måske noget for jer. Læs om projektet, der skal hjælpe 4.250 danske produktionsvirksomheder gennem rådgivning, kompetenceløft og meget mere: https://alexandra.dk/boost-baeredygtigheden-og-bundlinjen-samtidig/ 

Kilde: Alexandra Instituttet
Denne artikel er udarbejdet af 3. part. Indholdet er hverken sponsoreret eller betalt. De holdninger, der måtte fremgå, repræsenterer ikke redaktionen.